V máji sme podnikli ešte jeden zájazd venovaný všetkým veriacim, pútnický zájazd po Transylvánii. Zišla sa opäť skvelá partia skladajúca sa z rôznych vekových kategórií. Počas cestovania panovala super nálada. Pán farár nebol výnimkou, bol plnohodnotným členom zájazdu. Sprievodcovania sa chopil skúsený profík, Csaba Újfalusi. O kvalitné výklady a skvelú náladu teda nebola núdza. Navštívili sme Baziliku sv. Ladislava v Oradea (Veľký Varadín) s impozantnou vnútornou výzdobou a biskupský palác. V Királyhágó sme mali celé Sedmohradsko ako na dlani so všetkými jeho prírodnými krásami. Nasledovala prehliadka historického centra mestečka Sighișoara, ktoré je zapísané do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.  Nevynechali sme návštevu hradu Vlada Tepesa, známejšieho pod menom Dracula a obdivovali sme nádherné ručne-tesané brány Sikulov. Očarilo nás aj najznámejšie pútnicke miesto katolíkov na Sikulskej zemi, Șumuleu Ciuc. Tomuto kraju dominuje čaro-krásna príroda (Červené jazero, NP Bizacký priesmyk) a všade pretrvávajúce tradície. Radosť cestovať! Ohromujúci zážitok nás čakal v Csíksomlyó, kde sa zišlo cca 800 000 veriacich. Neuveriteľný pohľad na tú masu ľudí a silný spirituálny zážitok. Zúčastnili sme sa aj Turíc v Gyimesbükk, kde majú tradície dodnes silné slovo. V Madéfalve sme boli na koncerte hudobnej skupiny Csík, ochutnali sme handmade sedmohradské pivo. Na hlavnom námestí v Csíkszereda sme boli svedkami birmovania a odovzdávania skupinovej sochy Márton Áron. Mestu dominovali mladí ľudia a všadeprítomné kroje. Naša cesta pokračovala návštevou rodného domu Matiáša Korvína Hunyadiho. Nabitú cestu sme ukončili v Cluj-Napoca, kde sme navštívili trhy a kostol sv. Michala. Tento zájazd mal naozaj všetko, čo od dobrého cestovania očakávate. Skvelí ľudia, nádherná príroda všade navôkol, autentickí ľudia, ktorí dodržiavajú tradície svojich predkov a k tomu všetkému neuveriteľne silný duchovný zážitok. Už teraz sa teším na naše ďalšie Sedmohradsko a Transylvániu!

Ing. Erika Vaňová
obchodná manažérka